Welkom; info over dit blog; reactieformulier

Welkom op dit blog. Je leest hier de dagboekaantekeningen die ik heb gemaakt tijdens het doorlopen van het Sufi Chivalry Programme, een programma van de Inayati Order (voorheen Sufi Order) voor het ontwikkelen van je medemenselijke kwaliteiten. Ik plaats ze online in de wens dat ze anderen mogen inspireren bij hun eigen spirituele of praktische zoektocht in het leven. De aantekeningen zijn momentopnamen van mijn eigen pad; niet iets waarmee ik meen ‘de waarheid’ over wat dan ook te verkondigen.
Wil je me iets vragen of ergens op reageren? Dat kan met het onderstaande formulier.
Ik
wens je veel leesplezier!
Hartelijke groet, Alexandra de Groot

Contactformulier

 

Advertenties
Geplaatst in algemene informatie, niet gecategoriseerd | Tags: ,

En dan … ridderschap?

Als je de 40 regels doorlopen hebt, dan kom je in aanmerking om tot ‘knight of purity’ te worden gewijd. Hadi Leo Sosef heeft deze wijding gehad en schreef hierover het onderstaande artikel (dat nog zal verschijnen in de Soefi-gedachte; hier een voorproefje dus).

Mijn weg naar het ridderschap in de Orde van Zuiverheid
Hadi Leo Sosef

Op een soefibijeenkomst in Suresnes, januari 2010, introduceerde de leider van de Inayati Order Pir Zia Inayat-Khan het spirituele ridderschap: “Spiritual Chivalry: Answering the Call”. Ik herinner mij nog levendig het ontzag voor de uitdaging maar ook de ontsteltenis en verbazing bij veel van de aanwezigen. Begin 2012 ben ik de uitdaging aangegaan en in februari dit jaar vond, wederom in Suresnes, mijn wijding plaats tot ridder in de Orde van Zuiverheid. In dit artikel beschrijf ik hoe de weg naar het ridderschap is verlopen.

Pir Zia vatte het Sufi Chivalry programma destijds als volgt samen: “Buiten het beroep dat wij uitoefenen, heeft ieder van ons ook een roeping, we zijn geroepen tot heilige dienstvaardigheid. Deze roeping kan begrepen worden als doel van ons leven, als onze persoonlijke bijdrage aan de transformatie van de wereld. Spiritueel Ridderschap (Spiritual Chivalry) is het cultiveren van ons vermogen om die roeping te beantwoorden. Het is onder ede beloven om onszelf met lichaam, hart en ziel te wijden aan de idealen van waarheid, rechtvaardigheid, vrede en schoonheid – en aldus de strijd van het leven aan te gaan.”

In een eerdere Soefi-gedachte (december 2015) heeft Alexandra de Groot met diep gevoel en mooi beeldend beschreven hoe zij omgaat met het programma van 10 ijzeren, 10 zilveren, 10 koperen en 10 gouden regels; 40 meditatiedagen per regel; in totaal 1.600 kalenderdagen. Zij heeft daar ook een blog over geschreven (https://hoffelijkheid.wordpress.com/author/alexilai/).

Deze regels van ridderlijkheid, hoffelijkheid en zuiverheid komen uit de Vadan van Hazrat Inayat Khan maar overstijgen elke aparte stroming van soefisme of van mysticisme. Shaik Kabir Helminski schrijft erover: “Futuwwah, ofwel islamitisch ridderschap, is de roos in de tuin van menselijke deugden – het is edele generositeit en moed, en uitdrukking van goddelijke schoonheid in actie. Met de ethiek van ridderlijkheid in zijn diverse vormen – zoals respect voor je vijanden, grootmoedigheid bij een overwinning en de meest verfijnde afstemming in relaties – maakte de Europese samenleving kennis tijdens de kruistochten … ze stammen af van de familie van de Profeet Mohammed en Hazrat Ali.”

Al Qushairi noemde het “een deugd die je uitoefent zonder jezelf in de handeling te betrekken”.

Gestructureerde en gefaseerde werkwijze

Hooggestemde gedachten die voor mij inmiddels beter herkenbaar zijn dan bij de aankondiging in 2010. Ik kon toen geen tijd en ruimte vinden om eraan te beginnen. Maar toen ik vervolgens in een ‘soefi diaspora’ van de VS terecht kwam en alleen via internet contact had met soeficentra en met andere soefies, bezon ik mij op mogelijkheden tot verdieping. De Chivalry rules bleken mij een gestructureerde en gefaseerde werkwijze te bieden voor meditatie en gebed en ook een goede methode om mij in mijzelf te verdiepen. Begin 2012 ben ik ermee gestart.

Vanaf dat moment heb ik mij dagelijks zo bewust mogelijk gericht op het realiseren van achtereenvolgens elk van de 40 regels. Dit vereiste het doorgronden van elke nieuwe regel, het er 40 dagen lang ’s ochtends op mediteren en de resulterende gedachten of intenties gedurende de dag in mijn leefwijze incorporeren.

Het merendeel van de regels kwam mij bij eerste lezing ‘bekend’ voor. Maar er zijn diepere lagen en ook andere zienswijzen aan de orde dan in mijn gebruikelijke denkwijze. De toelichtingen die Pir Zia per regel geschreven heeft, hielpen mij bij het vinden daarvan. Ik las ook andere artikelen en boeken over het thema Chivalry – dat  voor mij overigens nooit gericht is geweest op wapengekletter of krijgskunst. De essentie ervan is spiritueel, gericht op mijn vorming tot een beter mens, op een streven naar betekenis voor alles wat hier op onze planeet bestaat en voor wat er in het oneindige heelal zou kunnen bestaan. De regels herinneren mij eraan dat ik dienstbaar wil zijn, dat liefde gegeven moet worden, dat mijn verantwoordelijkheid verder reikt dan ik mij kan voorstellen, dat ik nu leef, dat ik nog zoveel in mijzelf wil verbeteren, dat er een schreeuwende behoefte is aan inclusief denken en dat de wereld geen macho’s nodig heeft. Het programma helpt mij daarbij, intensiever dan bijvoorbeeld het volgen van een workshop of een meditatiebijeenkomst of het lezen van een boek.

De regels betekenen voor mij ongelofelijk veel als houvast voor mijn houding en gedrag. De twee die mij misschien ‘t meest dierbaar zijn luiden:

My conscientious self, consider your responsibility sacred.
(Mijn gewetensvol zelf, beschouw je verantwoordelijkheid als heilig.”)

My conscientious self, keep to your principles in prosperity as well in adversity.
(Mijn gewetensvol zelf, blijf bij je principes, zowel in voorspoed als in tegenspoed.”)

Terugkeer naar de oude routine was onmogelijk geworden

Het programma vergt uithoudingsvermogen. Een keer of twee heb ik eruit willen stappen. Maar de voldoening van het volhouden bleek altijd groter. Ik heb er wel enkele maanden langer over gedaan, tot medio 2016, als gevolg van enkele gebeurtenissen in mijn leven waarbij ik mijn dagritme niet kon volhouden en ik soms het programma terzijde moest leggen. Ik ben Suhrawardi Gebel, Chancellor of the Knighthood of Purity, heel dankbaar voor zijn accurate en bemoedigende begeleiding tijdens het gehele traject.

Wat er gebeurde na mijn 1.600ste dag? Was ik trots? Ik voelde in ieder geval opluchting, maar ook een neiging tot bagatelliseren, want waarom zou je trots zijn op het vervullen van je levensopdracht? Was ik nu klaar? Ik vroeg mij keer op keer af of ik wel genoeg mijn best had gedaan om de benoeming tot (ijzeren, kopen, zilveren, gouden) heraut te verkrijgen, laat staan om tot ridder gewijd te worden. Keerde ik terug naar de ‘oude’ routine? Dát was onmogelijk en dat wilde ik ook niet. Keek ik uit naar een ceremoniële bevordering tot ridder? Helemaal niet – ‘poespas’ is nooit aan mij besteed. Na een liefdevol duwtje van mijn vrouw besloot ik uiteindelijk toch om mij aan te melden bij de Chancellor of the Knighthood of Purity voor de eerstkomende wijding. Ik kreeg de keuze tussen najaar 2016 in New Lebanon, NY en begin 2017 in Suresnes. Het werd het laatste.

Tot aan mijn wijding heb ik dagelijks gemediteerd op een aanbevolen gebed dat mij eerst nogal vreemd voorkwam, maar waarin ik me geleidelijk aan heel wel voelde:

My conscientious self,                  
Bear all and do nothing.                 
Hear all and say nothing.                
Give all and take nothing.                
Serve all and be nothing.                 
Amen.                                                 

Mijn gewetensvol zelf
Verdraag alles en doe niets
Hoor alles en zeg niets
Geef alles en neem niets
Dien allen en wees niets
Amen

De formele voltooiing vond plaats op 5 februari 2017 in de khanqah van Fazal Manzil in Suresnes. Aanwezig waren vier kandidaten, met een groot aantal ridders, herauten en andere belangstellenden. De ceremonie bestond uit gebed, gezang en recitatie. De kern ervan was de wijding tot ridder in de Orde van Zuiverheid door Pir Zia en Shaikh al Mashaik in hun hoedanigheid van Grand Master of the Knighthood of Purity. Aan elke, knielende, kandidaat werd door Shaikh al Mashaik de vraag gesteld: “Will you observe the Iron, Copper, Silver, and Golden Rules with all of your heart for all days, and do all in your power to serve God and humanity?” – Zul je de IJzeren, Koperen, Zilveren en Gouden Regels in acht nemen met geheel je hart gedurende alle dagen, en alles doen wat in je vermogen ligt om God en de mensheid te dienen? Waarop de kandidaat antwoordde: “I will”. Daarna legde hij een staf op elk van de schouders van de kandidaat en zei: “Rise, Knight of Purity”.

De nieuwe ridder kreeg een sjerp omgebonden waar het Chivalry symbool op geborduurd was, en Pir Zia bood hem een kommetje met zout water aan om te drinken. Daarna plaatste Pir Zia zijn handen op het hoofd van de nieuwe ridder en zei: “God bless you”. De ceremonie eindigde met het elf keer reciteren door alle aanwezigen van “Ya Fattah” voor alle nieuwe ridders. De felicitatieronde die erop volgde gaf ruimte aan ontlading van emoties. De nieuwe ridders en velen van de aanwezigen lieten dit elkaar hartelijk weten! Alhamdulillah!

Is het Chivalry programma hiermee voor mij voltooid? Formeel wel. Voor mij gaat het echter spiritueel (en zelfs planmatig) door ten behoeve van een voortgaande, steeds meer bewuste internalisering van de veertig regels. Wat is er mooier dan het streven naar en misschien bereiken van meer zuiverheid?

Geplaatst in gouden regels | Tags: ,

Gouden regel 10, slotwoord

Mijn nauwgezet zelf: veronachtzaam hen niet, die van jou afhankelijk zijn.

Dat was het dan.
Alle regels zijn gedaan.

Tien ijzeren regels.
Tien koperen regels.
Tien zilveren regels.
Tien gouden regels.

Wat een reis!

Heb ik nu werkelijk de status van ‘ridder van zuiverheid’ bereikt?
Zo voelt het niet.
Het voelt alsof de reis net begint.

Opwindend!

Ik wens jullie het allerbeste, mijn gewaardeerde lezers.

Tot over een tijdje, misschien, als ik weer inspiratie heb om iets over het verdere verloop van mijn reis te vertellen! Nu ga ik eerst genieten van een tijdje ‘blogvrij zijn’.

gewoon zijn osho zen tarot

 

Geplaatst in gouden regel 10 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Gouden regel 10, nabrander

Mijn nauwgezet zelf: veronachtzaam hen niet, die van jou afhankelijk zijn.

De veertig dagen van de laatste gouden regel zijn om, maar we hebben nog een stukje van het ‘Gebed voor de vrede’ tegoed.

Gebed voor de vrede (7)

Zend ons Uw vrede, Heer,
U, die onze Vader en Moeder bent,
opdat wij, Uw kinderen op aarde, ons allen
mogen verenigen in één broederschap.

Hier heb ik niets aan toe te voegen.

Amen.

 

 

Geplaatst in gouden regel 10 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gouden regel 10, dag 40

Mijn nauwgezet zelf: veronachtzaam hen niet, die van jou afhankelijk zijn.

Gebed voor de vrede (6)

Zend ons Uw vrede, Heer,
opdat ons leven één goddelijke visie mag worden
en in Uw Licht alle duisternis mag verdwijnen.

Zien.
Werkelijk zien.
Zien hoe alles zich ontvouwt.

Ook ons eigen handelen.
Ook onze eigen keuzes.

Als ik hen wél veronachtzaamde, die van mij afhankelijk zijn,
dan heeft dat zo moeten zijn.

Ik laat gaan in liefde – de spijt, de schaamte, de bezorgdheid.

Ik laat gaan in liefde en leef in vrede.

 

 

Geplaatst in gouden regel 10 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gouden regel 10, dag 39

Mijn nauwgezet zelf: veronachtzaam hen niet, die van jou afhankelijk zijn.

Gebed voor de vrede (5)

Zend ons Uw vrede, Heer,
opdat wij alles mogen verduren en alles verdragen
in de gedachte aan Uw genade en mededogen.

Wat wordt er van mij gevraagd?
Op dit moment? Op deze plaats?
Door deze mensen om mij heen?
Alles is afhankelijk van elkaar.
Toch hoeven wij dat niet te overdrijven.
Wij hoeven niet méér te doen, dan nodig is.
En vaak is dat maar een kleinigheidje.
 

Geplaatst in gouden regel 10 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gouden regel 10, dag 38

Mijn nauwgezet zelf: veronachtzaam hen niet, die van jou afhankelijk zijn.

Gebed voor de vrede (4)

Zend ons Uw vrede, Heer,
opdat wij temidden van onze strijd in de wereld
de hoogste vreugde mogen ervaren
en de zegen die U ons schenkt.

Meer heb je toch niet nodig?
De hoogste vreugde – die te kunnen ervaren – hoe dan ook, waar dan ook.
En weten hoe gezegend je bent.

Leef in vreugde, in liefde,
ook te midden van hen die haten.
Leef in vreugde, in gezondheid,
ook te midden van hen die ziek zijn.
Leef in vreugde, in vrede,
ook te midden van hen die het moeilijk hebben.
Kijk naar binnen, verstil.
Ken vrij van angst en gehechtheid de zoete vreugde van de weg.
(Uit de leringen van Boeddha)

Sta je het jezelf toe?

Of geloof je dat het toch maar beter is om mee te lijden?
Omdat dat minder kwetsend is, misschien?

Geplaatst in gouden regel 10 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gouden regel 10, dag 37

Mijn nauwgezet zelf: veronachtzaam hen niet, die van jou afhankelijk zijn.

Gebed voor de vrede (3)

Zend ons Uw vrede, Heer,
opdat wij tevreden mogen zijn
en dankbaar voor Uw overvloedige gaven.

Zonder angst voor verlies.
Zonder verkramping.
Zonder ikke-ikke-ikke-ikke-ikke.

Met open ogen.

Alles trekt door mij heen.
Alleen tijdelijk, alleen tijdelijk
is ook maar iets ‘van mij’.
Het valt op de grond
en is van allen.

 

 

Geplaatst in gouden regel 10 | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,